KURUMSAL YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Yönetim danışmanlığı hizmeti aslında çok geniş bir yelpazedir. İçinde; İnsan kaynakları, bilgi teknolojileri,  yeni bilgi yönetimi danışmanlığı, stratejik yönetim danışmanlığı, pazarlama ve dağıtım konusunda eğitim danışmanlığı diye sayabileceğimiz bir çok alan var.

Danışman ise; sadece tavsiye veren anlamında kalmaz, uygulama yönünde de destekte bulunur.  Talep edilmesi halinde çözümler üretir. En önemlisi de şirketin dış gözü olması, dışardan bir bakış getirmesi ve bağımsız olmasıdır. Kaygılardan arınmış bir yönetim danışmanlığı hizmeti ile Şirket yönetimi, tabloyu daha net görür ve varsa işletme körlüğü sarmalından kurtulabilir.

Danışmanların tabloyu daha net görebiliyor ve şirket patronlarına karşı daha rahat konuşabiliyor olmaları büyük bir avantaj. İçeriden bir çalışanın rahatlıkla dile getiremeyeceği hususları dışardan tarafsız ve bağımsız bir göz olan danışman veya denetçi, çok rahat dile getirebilir. Günümüz koşullarında birçok şirketin çalışanının, şirkete ait sorunları patronlar ile ne ölçüde şeffaf ve rahat paylaşabildiği hususu tartışmalı bir konudur. Şirket içindeki profesyoneller problemleri dile getirmekle beraber işletme körlüğüne maruz kalmış da olabiliyorlar. Bunun içindir ki; dışardan bir göz, daha net, daha objektif bir görüntü elde edebilir ve tesbit ettiği sorunlara yönelik çözümleri, yönetimi üzmek, kırmak endişesine kapılmadan çok rahatlıkla paylaşabilir.

Çalışanlar ise genellikle yöneticilerine veya patronlarına objektif geri bildirim vermekten kaçınırlar. Şirket yöneticileri ise pazarlama, üretim, satış, dağıtım ve finansallara yoğunlaşmaktan bu tarz hususları gözardı edebiliyorlar. Ancak, sağlıklı bir yapı için, tüm paydaşlarla (çalışanlar, müşteriler, kamuoyu vb) geri bildirim kanallarının sonuna kadar açık olması şarttır. Bunun da en sağlıklı işlediği yöntem, Yönetim Danışmalığı hizmetidir.

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı, aynı zamanda şirketlerin kurumsallaşmasına yönelik çalışmaları da kapsamaktadır. Bu alanda da müşterilerimize aşağıdaki başlıklar altında kapsamlı hizmetler sunmaktayız.

KURUMSAL YAPILANMA
AİLE ANAYASASI
YATIRIM DANIŞMANLIĞI
ŞİRKET DEĞERLEME

 

EPC RATING
Economic Planning Control