Ülkemizin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörler öncelikli olmak üzere yeni kurulan işletmeleri destekleyerek sürdürülebilirliklerini sağlamaktır.

Bu program kapsamında;

İş Kurma Desteğine KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde faaliyet gösteren tüm işletmeler,

İş Geliştirme Desteğine NACE Rev. 2’ye göre

C-İmalat

61-Telekomünikasyon

62-Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler

63-Bilgi hizmet faaliyetleri

72-Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri

sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilir.

DESTEK UNSURLARI

İŞ KURMA DESTEĞİ
DESTEK UNSURU DESTEK TUTARI DESTEK
ORANI
DESTEK
SÜRESİ
Kuruluş Desteği (*) Gerçek kişi işletme 10.000 TL 100%
(Geri Ödemesiz)
36 Ay
Sermaye şirketi işletme 20.000 TL
Personel Giderleri Desteği İşletmenin vergi mükellefiyetinin devam etmesi şartıyla iş kurma desteği başlangıç tarihinden itibaren 1 inci yıl birinci dönem, 2 nci yıl ikinci dönem ve 3 üncü yıl üçüncü dönem olmak üzere; işletmede çalışan personelin tahakkuk eden prim gün sayılarının toplamı 360 ve üzeri olduğu her bir dönem için 1 aylık brüt asgari ücretin işverene toplam maliyet tutarı kadar destek sağlanır.
(*) Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda kuruluş desteğine 10.000.-TL ilave edilir.

 

İŞ GELİŞTİRME DESTEĞİ
DESTEK UNSURU DESTEK TUTARI DESTEK
ORANI
PROJE
SÜRESİ
Personel Giderleri Desteği 1.500.000 TL(*) %80
(Geri Ödemeli)
36 Ay
Makine-Teçhizat ve Kalıp Giderleri Desteği
Yazılım Giderleri Desteği
Hizmet Alımı Giderleri Desteği (eğitim, danışmanlık ve yönderlik, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarım, sınai mülkiyet hakları giderleri)
(*) Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda destek üst limitine 150.000.-TL ilave edilir.