TÜBİTAK, Türkiye’nin bilimsel ve teknolojik araştırmalarını desteklemek amacıyla kurulmuş bir devlet kurumudur. TÜBİTAK, çeşitli destek programları aracılığıyla, araştırmacılara, öğrencilere, sanayicilere ve sivil toplum kuruluşlarına maddi ve teknik destek sağlamaktadır.

TÜBİTAK destek programları, aşağıdaki ana kategorilere ayrılabilir:

 • Ulusal Destek Programları: Bu programlar, Türkiye’deki araştırmacılara ve sanayicilere yöneliktir.
 • Uluslararası Destek Programları: Bu programlar, Türkiye’deki araştırmacıların uluslararası işbirliği yapmalarına yöneliktir.
 • Bilim ve Toplum Destek Programları: Bu programlar, bilim ve teknolojinin topluma yaygınlaştırılmasına yöneliktir.

Ulusal Destek Programları

TÜBİTAK’ın ulusal destek programları, aşağıdaki gibidir:

 • 1000 – Üniversitelerin Araştırma ve Geliştirme Potansiyelinin Artırılmasına Yönelik Destek Programı: Bu program, üniversitelerin araştırma ve geliştirme kapasitesinin artırılmasına yöneliktir.
 • 1001 – Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı: Bu program, temel ve uygulamalı bilimsel araştırma projelerini desteklemektedir.
 • 1002 – Hızlı Destek Programı: Bu program, kısa sürede sonuçlandırılabilecek araştırma projelerini desteklemektedir.
 • 1003 – Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı: Bu program, Türkiye’nin kalkınması için öncelikli görülen alanlarda yürütülen Ar-Ge projelerini desteklemektedir.
 • 1501 – TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı: Bu program, sanayi kuruluşlarının Ar-Ge projelerini desteklemektedir.
 • 1503 – Proje Pazarları Destekleme Programı: Bu program, sanayi kuruluşlarının Ar-Ge projeleri için ihtiyaç duydukları bilgi ve teknolojilere erişmelerini desteklemektedir.
 • 1505 – Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı: Bu program, üniversiteler ve sanayi kuruluşlarının işbirliği içinde yürüttükleri Ar-Ge projelerini desteklemektedir.
 • 1507 – TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı: Bu program, KOBİ’lerin Ar-Ge projelerini desteklemektedir.

Uluslararası Destek Programları

TÜBİTAK’ın uluslararası destek programları, aşağıdaki gibidir:

 • COST (Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği): Bu program, Avrupa Birliği’nin finanse ettiği, bilim ve teknoloji alanındaki uluslararası işbirliği programıdır.
 • 1071 – Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Arttırılmasına Yönelik Destek Programı: Bu program, Türkiye’deki araştırmacıların uluslararası araştırma fonlarından yararlanma kapasitesini ve uluslararası Ar-Ge işbirliğine katılımını artırmayı amaçlamaktadır.
 • Ufuk Avrupa Programı: Bu program, Avrupa Birliği’nin finanse ettiği, bilimsel araştırma ve inovasyon alanındaki en büyük programdır.

Bilim ve Toplum Destek Programları

TÜBİTAK’ın bilim ve toplum destek programları, aşağıdaki gibidir:

 • 4003 – Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı: Bu program, bilim merkezlerinin kurulmasına ve geliştirilmesine yöneliktir.
 • 4004 – Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı: Bu program, doğa eğitimi ve bilim okullarının kurulmasına ve geliştirilmesine yöneliktir.
 • 4005 – Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı: Bu program, eğitimde yenilikçi uygulamaların geliştirilmesine yöneliktir.
 • 4006 – TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı: Bu program, TÜBİTAK Bilim Fuarları’nın düzenlenmesine yöneliktir.
 • 4007 – Bilim Şenlikleri Destekleme Programı: Bu program, bilim şenliklerinin düzenlenmesine yöneliktir.
 • 4008 – Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Destekleme Programı: Bu program, özel gereksinimli bireylerin topluma katılımını kolaylaştıracak uygulamaların geliştirilmesine yöneliktir.

TÜBİTAK destek programları, Türkiye’nin bilim ve teknoloji alanındaki gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır.

DAHA DETAY BİLGİ ALMAK İÇİN WHATSAPP HATTINDAN BİZİ ARAYABİLİR YADA info@epcgrup.com ADRESİNE SİZİ ARAMAMIZ İÇİN NOT BIRAKABİLİRSİNİZ.