Site Loader

Bilanço Disiplini/Yönetimi ile Finansal Yönetim Danışmanlığı hizmetimizi, şirketlerin MR’ını çekip, teşhisi şirket patronlarıyla beraber ortaya koyup reçete yazmak olarak ifade edebiliriz.

Yönetim danışmanlığı hizmeti aslında çok geniş bir yelpazedir. İçinde;
• İnsan kaynakları,
• Bilgi teknolojileri,
• Yeni bilgi yönetimi danışmanlığı,
• Stratejik yönetim danışmanlığı,
• Pazarlama ve dağıtım konusunda eğitim danışmanlığı diye sayabileceğimiz bir çok alan var.

Danışman ise;
• Sadece tavsiye veren anlamında kalmaz, uygulama yönünde de destekte bulunur.
• Talep edilmesi halinde çözümler üretir.
• En önemlisi de şirketin dış gözü olması, dışardan bir bakış getirmesi ve bağımsız olmasıdır.
• Kaygılardan arınmış bir yönetim danışmanlığı hizmeti ile Şirket yönetimi, tabloyu daha net görür ve varsa işletme körlüğü sarmalından kurtulabilir.

Danışmanların tabloyu daha net görebiliyor ve şirket patronlarına karşı daha rahat konuşabiliyor olmaları büyük bir avantaj. İçeriden bir çalışanın rahatlıkla dile getiremeyeceği hususları dışardan tarafsız ve bağımsız bir göz olan danışman veya denetçi, çok rahat dile getirebilir. Günümüz koşullarında birçok şirketin çalışanının, şirkete ait sorunları patronlar ile ne ölçüde şeffaf ve rahat paylaşabildiği hususu tartışmalı bir konudur. Şirket içindeki profesyoneller problemleri dile getirmekle beraber işletme körlüğüne maruz kalmış da olabiliyorlar. Bunun içindir ki; dışardan bir göz, daha net, daha objektif bir görüntü elde edebilir ve tesbit ettiği sorunlara yönelik çözümleri, yönetimi üzmek, kırmak endişesine kapılmadan çok rahatlıkla paylaşabilir.
Bilanço Disiplini/Yönetimi hizmetinin satın alınmasında en önemli etken kredibilite iken, Finansal Yönetim Danışmanlığı hizmetinin satın alınmasındaki en önemli etken ise; şirket patronlarının işletmelerindeki finansal süreçlerin ne derece sağlıklı işlediği ve daha etkin işlerliği için nelere ihtiyaçlarının olduğunun bilinmesi ihtiyacıdır. Her iki hizmetin de başarılı olabilmesi için önkoşul, şirket yönetiminin önyargılardan arınmış bir şekilde paylaşımlara katılmasıdır.
Çalışanlar genellikle yöneticilerine veya patronlarına objektif geribildirim vermekten kaçınırlar. Şirket yöneticileri ise pazarlama, üretim, satış, dağıtım ve finansallara yoğunlaşmaktan bu tarz hususları gözardı edebiliyorlar. Ancak, sağlıklı bir yapı için, tüm paydaşlarla (çalışanlar, müşteriler, kamuoyu vb) geri bildirim kanallarının sonuna kadar açık olması şarttır. Bunun da en sağlıklı işlediği yöntem, Yönetim Danışmalığı hizmetidir.
Günümüz kreditörlerinin rating modelleme yöntemlerine göre fiyatlama ve teminatlandırma yaptığı bir ortamda para ve sermaye piyasalarına hakim kadrosu ile EPC ltd, müşterilerinin kredibilitelerini bilanço dönemleri itibariyle düzenli olarak ölçer, raporlar ve iyileştirilmesine katkı sağlar.

Basel kriterleri, bugün için belki zorunlu değil, ancak hemen hemen tüm bankalar fiiliyatta istenen kriterleri uygulamaya başladı. Bundan sonraki süreç, rating puanları ile yaşamaya alışmak olacak.

Post Author: EPC Danışmanlık

Finans, Hibe ve Teşvik Danışmanlığı

One Reply to “RATINGLERLE YAŞAMAK”

Comments are closed.