Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye’nin sanayileşmesini ve rekabet gücünü artırmaya yönelik olarak çeşitli destek ve teşvikler sağlamaktadır. Bu destek ve teşvikler, yatırım teşvikleri, sanayi yatırım programları ve diğer destek programları olmak üzere üç ana kategoride toplanabilir.

Yatırım Teşvikleri

Yatırım teşvikleri, Türkiye’de yapılacak yatırımların önünü açmak ve yatırımcıların yatırımlarını teşvik etmek amacıyla sağlanmaktadır. Yatırım teşvikleri, yatırımın yeri, büyüklüğü, sektörel özellikleri ve teknolojik seviyesi gibi kriterlere göre değişmektedir.

Yatırım teşvikleri kapsamında sağlanan destekler şunlardır:

 • Vergi indirimleri ve muafiyetleri
 • SGK prim teşvikleri
 • Faiz veya kar payı desteği
 • KDV iadesi
 • Arazi tahsisi
 • Altyapı desteği

Sanayi Yatırım Programları

Sanayi yatırım programları, belirli sektörlerde veya bölgelerde yapılacak yatırımları desteklemek amacıyla oluşturulan programlardır. Bu programlar kapsamında sağlanan destekler, yatırım teşvikleri kapsamında sağlanan desteklerden farklı olabilir.

Sanayi yatırım programları kapsamında sağlanan destekler şunlardır:

 • Yatırıma hibe desteği
 • Ar-Ge ve inovasyon desteği
 • Markalaşma desteği
 • İhracat desteği
 • Kalite ve standart desteği

Diğer Destek Programları

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, sanayi işletmelerine yönelik olarak çeşitli diğer destek programları da yürütmektedir. Bu destek programları, işletmelerin rekabet gücünü artırmaya yönelik olarak tasarlanmıştır.

Diğer destek programları kapsamında sağlanan destekler şunlardır:

 • KOBİ destekleri
 • İşletmelerin dijital dönüşümüne yönelik destekler
 • Enerji verimliliğine yönelik destekler
 • Çevreye duyarlı üretime yönelik destekler

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye’nin sanayileşmesini ve rekabet gücünü artırmaya yönelik olarak çeşitli destek ve teşvikler sağlamaktadır. Bu destek ve teşvikler, yatırım teşvikleri, sanayi yatırım programları ve diğer destek programları olmak üzere üç ana kategoride toplanabilir.

DAHA DETAY BİLGİ ALMAK İÇİN WHATSAPP HATTINDAN BİZİ ARAYABİLİR YADA info@epcgrup.com ADRESİNE SİZİ ARAMAMIZ İÇİN NOT BIRAKABİLİRSİNİZ.