FİNANSAL YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Bilanço Disiplini/Yönetimi ile Finansal Yönetim Danışmanlığı hizmetimizi, şirketlerin MR’ını çekip, teşhisi şirket patronlarıyla beraber ortaya koyup reçete yazmak olarak ifade edebiliriz.

Bilanço Disiplini/Yönetimi hizmetinin satın alınmasında en önemli etken kredibilite iken, Finansal Yönetim Danışmanlığı hizmetinin satın alınmasındaki en önemli etken ise; şirket patronlarının işletmelerindeki finansal süreçlerin ne derece sağlıklı işlediği ve daha etkin işlerliği için nelere ihtiyaçlarının olduğunun bilinmesi ihtiyacıdır. Her iki hizmetin de başarılı olabilmesi için önkoşul, şirket yönetiminin önyargılardan arınmış bir şekilde paylaşımlara katılmasıdır.

Bilançoların, karın doğru yönetilip yönetilmediğinin ölçümlenmesinde İşletmelerin karar vericileri tarafından çok fazla dikkate alınmadığı günümüzde, özellikle de Kobi seviyesindeki firmalarda, bilanço ve muhasebe süreçlerinin sadece verginin tespitinde kullanılan bir kanuni zorunluluk, bir angarya olarak görülmesi bilanço ve muhasebe süreçlerine gereken özenin gösterilmemesine neden olmaktadır.

Bu firmaların finansal süreçleri firma patronlarının uhdesinde ve yetkinliği ölçüsünde yönetildiğinden genellikle yetersiz ve standartlara uzaktır.

Bu firmalar bilanço ve muhasebe süreçlerinin vermek istediği geri bildirimlerden de mahrumdurlar.  Onlar için bilanço, yabancı kaynak ihtiyacı söz konusu olduğunda anlam kazanır.

Kredibilitenin tespitinde hammaddenin bilanço verileri olduğu günümüzde yabancı kaynak ihtiyacı duyan bu tarz firmaların rating modelleme sistemlerini iyi bilen profesyonellerin desteğine ihtiyaçları söz konusudur.

Günümüz kreditörlerinin rating modelleme yöntemlerine göre fiyatlama ve teminatlandırma yaptığı bir ortamda para ve sermaye piyasalarına hakim kadrosu ile EPC ltd, müşterilerinin kredibilitelerini bilanço dönemleri itibariyle düzenli olarak ölçer, raporlar ve iyileştirilmesine katkı sağlar.

Bankalarla olan ilişkilerinde kredibiliteleri yetersiz çıkan firmaların bilançolarının kanuni süreçler içerisinde hızlı bir şekilde disipline edilmesi ve finansal süreçlerin etkin yönetimi hususunda Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Adana ve Konya’daki hizmet noktalarımızdan sizleri ziyaret ederek Kurumsal Yapılanma ve Finansal Danışmanlık alanındaki çözüm önerilerimizi sunmak için hazırız.

Daha detay bilgi için lütfen bize yazın. info@epcgrup.com  Sizleri ziyaret etmekten mutluluk duyarız.

 

EPC RATING
Economic Planning Control