AİLE ŞİRKETLERİNİN KURUMSAL YAPILANMASI VE AİLE ANAYASASI

Aile şirketlerinin sürdürülebilirliklerinin sağlanması için sadece şirketin kurumsallaşması yeterli değildir. Aile ilişkilerinin de kurumsallaşması gerekmektedir. Aile Anayasası, aile ve işin birbirleriyle nasıl etkileşim içerisinde olacağını düzenleyen politikaların bütünüdür.

Aile şirketlerinin ömrünün uzayarak şirketin sorunsuz olarak gelecek nesillere devri için ailenin ve şirketin kurumsal yapılanması ile birlikte yazılı bir aile  anayasasının olması olması kritik öneme sahiptir. Devletleri ayakta tutan anayasalarıdır. Aile şirketlerinin uzun ömürlü olmasını da sağlayan aile anayasalarıdır.

Aile Anayasası; işletmenin gelişim ve sürekliliğinin sağlanmasını, işletmede “Aile Sahipliği”nin sürdürülmesini ve aile gücünün desteklenmesini hedeflemektedir.

Aile Anayasasının hazırlanması, aile içi önemli sorunların çıkmasını engellemeye ve çıktığında ne şekilde çözümleneceğine ilişkin yöntemlerin baştan belirlenmesine yardımcı olarak aile şirketlerinin uzun süreli yaşamasını sağlamaktadır.

Bu kapsamda müşterilerimize, ailenin misyonu, felsefesi ve değer yargıları doğrultusunda aile ile işin birbirleriyle nasıl etkileşim içerisinde olacağını düzenleyen politikaların bütünü olan Aile Anayasasının oluşturulması hizmetini sunmaktayız. Sunduğumuz hizmet kapsamında, aile üyeleriyle görüşmeler gerçekleştirilmekte, aile bireylerinin beklentileri ve istekleri değerlendirilerek Aile Anayasası oluşturulmaktadır.

Aile Anayasası; aile konseyi, aile değerleri, hissedarlık yapısı, yönetim kurulu yapılanması, aile üyelerinin şirket içinde görevlendirilmesi kriterleri, hissedarlık, emeklilik, şirket içinde görev almayan aile üyeleri, kar payı ve dağıtımı, anlaşmazlıkların çözümü ve anayasaya aykırı davranışların yaptırımları gibi konu başlıklarını içerir.

Aile şirketleri için çok önemli bir hususta, şirketin gelecek kuşaklara sorunsuz devir sürecidir. Buna ardıl planlaması diyoruz. Ardıl planlaması, şirket yönetiminin gelecek nesillere devrinin planlanması hizmetidir. Araştırmalar aile şirketlerinin %35’inin ikinci kuşaklara ve yalnızca %15’inin üçüncü kuşaklara geçebildiğini göstermektedir. Şirketin geleceği ve sürdürülebilirliği için stratejiler geliştirmek ve plan yapmak kritik önem taşımaktadır.

Şirket yönetiminin gelecek nesillere aktarımını sağlayacak ve şirkete, aileye ve yöneticilere etki edecek olan planı oluşturmak konusunda da müşterilerimize destek vermekteyiz. Sunduğumuz hizmet kapsamında, Şirket’in özellikleri ve içinde bulunduğu aşamaya uygun şekilde liderlik ve yönetim yapısı oluşturulmakta, ardıl belirlenmekte ve devir sürecine ilişkin yol haritası oluşturulmaktadır.

Daha detay bilgi için lütfen bize yazın. info@epcgrup.com Ya da aşağıdaki iletişim kutusuna not bırakın. Sizleri ziyaret etmekten mutluluk duyarız.

 

EPC RATING
Economic Planning Control