Site Loader

Merhaba,

Bilançoların, karın doğru yönetilip yönetilmediğinin ölçümlenmesinde İşletmelerin karar vericileri tarafından çok fazla dikkate alınmadığı günümüzde, özellikle de Kobi seviyesindeki firmalarda, bilanço ve muhasebe süreçlerinin sadece verginin tespitinde kullanılan bir kanuni zorunluluk, bir angarya olarak görülmesi bilanço ve muhasebe süreçlerine gereken özenin gösterilmemesine neden olmaktadır.

Bu firmaların finansal süreçleri firma patronlarının uhdesinde ve yetkinliği ölçüsünde yönetildiğinden genellikle yetersiz ve standartlara uzaktır.

Bu firmalar bilanço ve muhasebe süreçlerinin vermek istediği geri bildirimlerden de mahrumdurlar.  Onlar için bilanço, yabancı kaynak ihtiyacı söz konusu olduğunda anlam kazanır.

Kredibilitenin tespitinde hammaddenin bilanço verileri olduğu günümüzde yabancı kaynak ihtiyacı duyan bu tarz firmaların rating modelleme sistemlerini iyi bilen profesyonellerin desteğine ihtiyaçları söz konusudur.

Bankalarla olan ilişkilerinde kredibiliteleri yetersiz çıkan firmaların bilançolarının kanuni süreçler içerisinde hızlı bir şekilde disipline edilmesi ve finansal süreçlerin etkin yönetimi hususunda Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Adana ve Konya’daki hizmet noktalarımızdan sizleri ziyaret ederek Kurumsal Yapılanma ve Finansal Danışmanlık alanındaki çözüm önerilerimizi sunmak için hazırız.

EPC RATING

Economic Planning Control

Post Author: EPC Danışmanlık

Finans, Hibe ve Teşvik Danışmanlığı