KURUMSAL YAPILANMA

Şirketlerin mevcut üst yönetim yapıları Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında değerlendirilmektedir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda oluşturulması gereken üst yönetim;

  • Yönetim Kurulu,
  • Risklerin Erken Teşhisi Komitesi,
  • Denetim Komitesi, vs   kurulların görev tanımları, çalışma prensipleri ile birlikte belirlenerek, yetki ve sorumluluklar dökümante edilmektedir.

Üst yönetimin yapılandırılması süreçlerinde standartlaşma sağlamak amacı ile şirketlerin tüm iç süreçleri için önemli kontrolleri içeren prosedürler yazılmaktadır.

  • İç kontrollerin iyileştirilmesi destek hizmeti ,
  • Etkin ve verimli bir yetki delegasyonunun yapılabilmesi
  • Üst Yönetim ve ilgili süreç sahipleri ile görüşülerek mevcut onay limitleri ve yetkilerin yeniden tespiti  ve
  • Tüm süreçlere ilişkin pozisyon bazında yetki matrisi oluşturulmaktadır. 

Daha detay bilgi için lütfen, info@epcgrup.com bize yazın.  Sizleri ziyaret etmekten mutluluk duyarız.

EPC RATING
Economic Planning Control