YATIRIM DANIŞMANLIĞI

Yatırım, işletmeye uzun süre gelir sağlayacak her türlü harcamadır. Beklenen kazançlar harcamayı izleyen birkaç muhasebe döneminde gerçekleşiyorsa yatırım harcaması söz konusudur.

Makro açıdan yatırım, Reel Sermaye Stokuna yapılan ilavelerdir.

Mikro açıdan yatırım, işletmenin amacını oluşturan faaliyetleri sürdürmek, belli bir anda işletmenin varlığını, rekabet gücünü korumak veya geliştirmek üzere, sürekli bir şekilde sahip olmak zorunda olduğu unsurlar ve özellikle dayanıklı malları tedarikte yapılan harcamalardır.

Yatırımlar, sabit maliyet giderlerine yol açarlar ve bu giderler işletmenin faaliyet dalgalanmalarına, yani talepte oluşacak değişikliklere karşı hareketsizdirler. Talepteki bu dalgalanmalar, dinamik gelişme bakımından zarara uğrama tehlikesini arttırırlar. Eğer sabit maliyet giderleri ile artan risk, sermaye yatırımlarının isabetli seçimi ile düşürülürse, sabit sermaye yatırımlarının esnek olmayan maliyet yapısı avantaja dönüştürülebilir.

Yatırım için düşünülen fon tutarı mevcut fonları aşarsa; yapılan hatalı yatırımlar, sermaye ile varlıklar arasındaki uyuşmazlık ilişkisi dolayısıyla daha ağır sonuçlara neden olur. Bu durumda, yatırım politikasına ilişkin kararların düzeltilmesi pratik olarak daha da zorlaşmaktadır.

Yatırımların isabetli seçimi ile sermayenin Rasyonel ve optimal kullanılması, karlılık oranının doğru hesaplanabilmesi için çok önemlidir. Geri ödeme süresi, bir yatırımın sağladığı nakit akımlarının, kaç dönem sonra o yatırım için kullanılan fon çıkışına eşit olacağını gösteren süredir. Projenin, geri dönüş süresi ile ekonomik ömrünün doğru tesbiti, nakit akımının doğru hesaplanması için önemli hatta yatırımın en kritik safhalarındandır.

Yatırım kararlarının alınmasında konunun uzmanlarından destek alınması, projenin başarısı ve karlılığı için önemlidir.

Daha detay bilgi için lütfen bize yazın. info@epcgrup.com Sizleri ziyaret etmekten mutluluk duyarız.

EPC RATING
Economic Planning Control